TSENTAR ZA MEZHDUETNICHESKI DIALOG I TOLERANTNOST AMALIPE